Opieka dzienna DDP

Dzienny Dom Pomocy to placówka wsparcia dla mieszkańców Grudziądza, którzy w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Oprócz opieki i wsparcia placówka zapewnia też twórcze zagospodarowanie czasu, poprzez terapię zajęciową, wspólne spacery, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, wspólne świętowanie uroczystości.

Zagwarantowane są dwa posiłki w ciągu dnia: śniadanie i obiad, które są odpłatne.

 Dzienny Dom Pomocy świadczy usługi w dwóch obiektach:

  • przy ulicy Piłsudskiego 111,
  • przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4.