Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDZIĄDZU
86-300 GRUDZIĄDZ
UL. PARKOWA 12
DYREKCJA, SEKRETARIAT 56 45 175 20
FAX 56 45 175 40
EMAIL: sekretariat@dpsgrudziadz.pl
Sekretariat czynny:
Poniedziałek – czwartek 700 – 1530
Piątek 700 – 1300

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Parkowej 12
Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Armii Krajowej 39
Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Nadgórnej 30/32
Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4
Dzienny Dom Pomocy w Grudziądzu, budynek przy ulicy Piłsudskiego 111

Budynek przy ulicy Parkowej 12

I Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu          56 4517537

Pracownik socjalny         56 4517548

II Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu         56 4517547

Pracownik socjalny         56 4517538

III Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu         56 4517544

Pracownik socjalny         56 4517545

IV Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu         56 4517541

Pracownik socjalny         56 4517542

Budynek przy ulicy Armii Krajowej 39

V Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu          56 4517715

Pracownik socjalny         56 4517712

Budynek przy ulicy Nadgórnej 30/32

VI Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu          56 4517632

Pracownik socjalny         56 4517532

VII Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu         56 4517637

Pracownik socjalny         56 4517638

Budynek przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4

VIII Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu          56 4637898

Pracownik socjalny         56 4637950

Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Piłsudskiego 111

Kierownik                       56 4620637