Strona główna

Dps jest ładny, są w nim różni ludzie:
Dobrzy, weseli ale i… smutni i zrozpaczeni
Ale ludzie w Dps są najważniejsi!
Wszystko w koło nas się kręci
Nie bądź smutny, doceniaj wszystko co wokół nas jest
Dom, ogród, zajęcia
I wszystkie osoby pracujące;
uśmiechnięte i dobre
I pamiętaj że życie nawet w Dps
Może być cudowne.

Mieszkanka DPS przy ul. Parkowej 12, Sara Nowak