Opieka całodobowa DPS

Nasz Dom to przede wszystkim ciepłe miejsce, pełne miłości, życzliwości, zrozumienia i wiary w drugiego człowieka. Dążymy do zapewnienie Mieszkańcom rozwoju osobowości, wyboru godnego życia, utrzymania stałych relacji z rodziną i przyjaciółmi, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Nasz Dom cechuje bardzo szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulturalno – oświatowych. Dbamy o to, aby nasi Mieszkańcy nie odczuwali samotności, wyizolowania i nudy a czuli się potrzebni i spełnieni.
Świadczymy wysoki poziom usług opiekuńczych, bytowych, zdrowotnych oraz wspomagających. Działalność naszą kierujemy do osób przewlekle somatycznie i osób przewlekle psychicznie chorych, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne decydują się na zamieszkanie w naszym Domu.

Nasz Dom oferuje szeroki wachlarz usług terapeutycznych. Mieszkańcy mają do dyspozycji następujące pracownie terapii zajęciowej: ceramiczną, plastyczną, rękodzieła artystycznego, muzyczną, kulinarną i bibliotekę z czytelnią. Pracownie terapeutyczne są bardzo dobrze i nowocześnie wyposażone w narzędzia niezbędne do pracy z Mieszkańcami a wykwalifikowany personel dostosowuje zajęcia do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości podopiecznych.
Mieszkańcy mają również do dyspozycji siłownię z nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem oraz stół bilardowy, „piłkarzyki” i tenis stołowy.
Placówka posiada duże i zadbane „tereny zieleni” z siłowniami zewnętrznymi, boiskiem, oczkiem wodnym, fontannami, sceną, grillem i ławeczkami, które doskonale sprawdzają się w celach terapeutycznych, sprzyjają aktywnością i spotkaniom towarzyskim na świeżym powietrzu. W naszych ogrodach organizowane są liczne festyny, zajęcia sportowe oraz inne gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy korzystają z wielu aktywności poza terenem naszej placówki. Systematycznie uczęszczają na basen, kręgle oraz korzystają z seansów w tężni solankowej. Organizowane są liczne wycieczki krajoznawcze – turystyczne, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy nad jezioro, wyjazdy integracyjne i wyjścia do kina. Nasi podopieczni biorą czynny udział w wielu imprezach zewnętrznych takich jak: Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SeniCup, Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych w Więcborku i wiele innych.
Lubimy też gościć u siebie przyjaciół z innych placówek opiekuńczych i chętnie korzystamy z gościny u nich.