Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy – Miasta Grudziądz – miasta na prawach powiatu.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu tworzą:

  1. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Parkowej 12 przeznaczony dla 170 osób przewlekle psychicznie chorych.
  2. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Nadgórnej 30/32 przeznaczony dla 137 osób przewlekle somatycznie chorych
  3. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych
  4. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Armii Krajowej 39 dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych.
  5. Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Piłsudskiego 111.
  6. Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4.
  7. Mieszkania treningowe i wspomagane przy ulicy Nadgórnej 30/32.
  8. Mieszkania treningowe i wspomagane przy ulicy Dywizjonu 303 nr 4.

Siedzibą dyrekcji i administracji Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest budynek przy ulicy Parkowej 12.

Uwagi w zakresie funkcjonowania placówki można kierować bezpośrednio na adresy mailowe:
dyrektor: p.liedtke@dpsgrudziadz.pl
z-ca dyrektora: m.orzeszyna@dpsgrudziadz.pl
kontakt telefoniczny – sekretariat: 56 45 175 20