Rys historyczny

Pierwsze Domy Pomocy Społecznej w Grudziądzu powstały w roku 1952. Dom przy ulicy Nadgórnej 30/32 przeznaczony był dla 70 osób i nosił nazwę Państwowego Zakładu Specjalnego dla Nieuleczalnie chorych. Dom przy ulicy Parkowej 12 początkowo nosił nazwę Państwowego Zakładu Specjalnego dla Dorosłych i mógł pomieścić 60 osób. Z czasem okazało się, że ilość miejsc jest niewystarczająca, ponieważ po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej wiele osób chorych i niezdolnych do pracy wymagało pomocy ze strony państwa. 1 listopada 1958 roku oddano do użytku dobudowaną część domu, która mogła pomieścić kolejnych sto osób. W latach 1963 – 1967 zostały oddane do użytku gabinety zabiegowe, zaopatrzone w sprzęt konieczny do leczenia schorzeń geriatrycznych. Powstały gabinety: stomatologiczny, laryngologiczny, okulistyczny, fizykoterapii. Oddano do użytku dwa oddziały specjalistyczne: geriatryczny i reumatologiczny. Utworzone zostało własne laboratorium analityczne. Wprowadzono zajęcia fizyczne i terapię zajęciową. W tym samym okresie dalej rozbudowywano dom. Oddano do użytku trzy balkony i dwa tarasy. W roku 1967 ukończono budowę altany. W latach sześćdziesiątych przy domu powstało gospodarstwo pomocnicze. Wybudowane zostały 4 cieplarnie, które zapewniały mieszkańcom świeże kwiaty i nowalijki. W roku 1970 zakończono budowę pralni, suszarni, szwalni i stołówki dla pracowników. Otwarto tez nowy oddział, w którym zamieszkało kolejnych 20 osób. Placówka dysponowała już 180 miejscami. Mieszkańcy domu to przede wszystkim osoby starsze. Wśród nich był więzień obozu w Dachau, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski wraz z małżonką, byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W roku 1972 odbyła się uroczystość nominacji na I stopień oficerski (podporucznika) mieszkanki – weteranki Powstania Wielkopolskiego. W latach osiemdziesiątych rozwijało się życie kulturalne mieszkańców, w ramach terapii zajęciowej wykonywane były przepiękne prace ręczne, działał zespół muzyczny „Dwie łyżki”. Urządzano pierwsze wycieczki mieszkańców do podobnych domów w Browinie i Podobowicach.

Lata dziewięćdziesiąte to bardzo intensywny rozwój działalności domu.
W 1991 roku dom nawiązał współpracę z holenderskim związkiem zawodowym pracowników usług spożywczych w zakładach wydziału zdrowia – KOK w miejscowości Leiden, którzy przybyli do Grudziądza na zaproszenie dwóch miejscowych domów. Do wyjazdu do Grudziądza Holendrzy przygotowywali się od dawna. Organizowali różne imprezy, m. in. loterię, prowadzili sprzedaż artykułów żywnościowych własnej produkcji, a uzyskany dochód przeznaczyli na zakup darów . Goście przywieźli dla grudziądzkich PDPS m. in. sprzęt techniczny, sprzęt wyposażenia kuchni, wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny .
Na terenie obydwóch domów od roku 1952 działało Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1994 zgromadzenie to obchodziło 100 – lecie swego istnienia. Z tej okazji w domu odbyła się uroczystość z udziałem księdza biskupa Jana Chrapka. Od kilkunastu lat Zgromadzenie nie działa już w jednostce.

Wizyta księdza biskupa Jana Chrapka
Źródło: Kronika Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z lat 1994 – 1999

Ważnym wydarzeniem w tym samym 1994 roku był przyjazd do Grudziądza ówczesnego ministra pracy i polityki socjalnej Leszka Millera. 7 października minister gościł w domu. W czasie krótkiej wizyty zobaczył gabinet fizykoterapii, obejrzał budowę nowego pawilonu oraz przede wszystkim odwiedził mieszkańców w ich pokojach. Ten dzień na długo zapadł w pamięci mieszkańców i pracowników domu, gdyż po raz pierwszy dom gościł osobę tak wysokiej rangi.

Wizyta ministra pracy i polityki socjalnej Leszka Millera
Źródło: Kronika Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z lat 1994 – 1999

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu w obecnej strukturze funkcjonuje od roku 2014. Decyzją Prezydenta Grudziądza i Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza zdecydowano o połączeniu trzech odrębnych jednostek, które funkcjonowały jako samodzielne jednostki organizacyjne:

  • Dom Pomocy Społecznej Nr 1 mieszczący się przy ulicy Parkowej 12 i Armii Krajowej 39 przeznaczony dla 216 osób przewlekle psychicznie chorych
  • Dom Pomocy Społecznej Nr 2 mieszczący się przy ulicy Nadgórnej 30/32 przeznaczony dla 147 osób przewlekle somatycznie chorych
  • Dom Pomocy Społecznej Nr 3 mieszczący się przy ulicy Dywizjonu 303 nr 4 przeznaczony dla 75 osób w podeszłym wieku.

Aktualnie we wszystkich budynkach Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu może przebywać 412 mieszkańców.

Z dniem 1 lipca 2023 roku w struktury Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu włączony został Dom Dziennego Pobytu, który zmienił nazwę na Dzienny Dom Pomocy.