Nasz Dom

Nasz Dom to przede wszystkim ciepłe miejsce,
pełne miłości, życzliwości, zrozumienia
i wiary w drugiego człowieka!!!
Dążymy do zapewnienie Mieszkańcom
rozwoju osobowości,
wyboru godnego życia,
utrzymania stałych relacji z rodziną
i przyjaciółmi,
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Nasz Dom cechuje bardzo szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulturalno – oświatowych.
Dbamy o to, aby nasi Mieszkańcy
nie odczuwali samotności, wyizolowania i nudy
a czuli się potrzebni i spełnieni.
Świadczymy wysoki poziom usług opiekuńczych, bytowych, zdrowotnych oraz wspomagających.
Działalność naszą kierujemy do osób przewlekle somatycznie
i osób przewlekle psychicznie chorych, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne decydują się na zamieszkanie
w naszym Domu.

Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Pokój mieszkalny
Sala wspólna
Sala wspólna
Sala wspólna
Sala wspólna
Sala wspólna
Sala wspólna
Teren rekreacyjny
Teren rekreacyjny
Siłownia zewnętrzna
Siłownia zewnętrzna
Nasz dom
Nasz dom
Kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla Mieszkańców
Kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla Mieszkańców