DPS Nadgórna 30/32

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Nadgórnej 30/32, przeznaczony dla 137 osób przewlekle somatycznie chorych
Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Nadgórnej 30/32, przeznaczony dla 137 osób przewlekle somatycznie chorych

VI Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu56 45 176 32
Pracownik socjalny56 45 176 32

VII Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu56 45 176 37
Pracownik socjalny56 45 176 38