DPS Armii Krajowej 39

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Armii Krajowej 39, przeznaczony dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych
Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, budynek przy ulicy Armii Krajowej 39, przeznaczony dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych

V Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Kierownik Zespołu56 45 177 15
Pracownik socjalny56 45 177 15